Newid Iaith

Haunted Wales - A Guide to Welsh Ghostlore

Haunted Wales - A Guide to Welsh Ghostlore

£12.99
Cod Eitem : 9780752460581
Awdur(on)/Author(s) : Richard Holland
Taith drwy bob un o siroedd Cymru i ganfod y traddodiadau sy'n ymwneud ag ysbrydion ynddynt, yn seiliedig ar ffynonellau gwreiddiol, cylchgronau, trafodion Eisteddfodau a thraethodau heb eu cyhoeddi, gyda llyfryddiaeth, nodiadau penodau a mynegai i enwau pobl a llefydd. 52 llun du-a-gwyn.

A fascinating and in-depth county-by-county tour of the haunted heritage of Wales, based on original sources, books, journals, Eisteddfod transactions and unpublished essays, with a bibliography, chapter notes and index to people and place-names. 52 black-and-white illustrations.