To Dream of Freedom - The Story of MAC and the Free Wales Army

To Dream of Freedom - The Story of MAC and the Free Wales Army

£9.95
Cod Eitem : 9780862435868
Awdur(on)/Author(s) : Roy Clews
Hanes gyffrous MAC a'r Free Wales Army, y bobl a fu wrthi yn y 1960au yn herio llywodraeth Lloegr yn y gwrthyrfel arfog cyntaf yng Nghymru ers dyddiau Owain Glyndŵr. Lluniau a rhagair newydd. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1980. Pedwerydd argraffiad.

The gripping, best-selling story of MAC and the Free Wales Army - the men who, during the 1960's, challenged England's rule in the first Welsh armed rebellion since the days of Owain Glyndŵr. New photographs and preface. First published in 1980. Fourth edition.