Newid Iaith

Ryan

Ryan

£6.95
Cod Eitem : 9780862436551
Awdur(on)/Author(s) : Rhydderch T. Jones
Adargraffiad o gofiant cynnes Ryan Davies (1937-77), un o ddiddanwyr mwyaf dawnus Cymru erioed, canwr ac actor, cyfansoddwr, comedïwr ac arloeswr adloniant y cyfryngau, a ysgrifennwyd gan gydweithiwr a chyfaill agos. Mae fersiwn Cymraeg o'r cofiant ar gael. Bron i 100 o luniau du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1980.

A reprint of the warm biography of Ryan Davies (1937-77), one of the most talented Welsh entertainers ever, singer and actor, composer, comedian and media entertainment pioneer, written by a very close friend and colleague. A Welsh version is available. Almost 100 black-and-white photographs. First published in 1980.