Years on Air - Living with the BBC

Years on Air - Living with the BBC

£9.95
Cod Eitem : 9780862437176
Awdur(on)/Author(s) : Teleri Bevan
Cyfrol o atgofion Teleri Bevan yn ystod ei gyrfa hir a llwyddiannus yn ddarlledwaraig, cynhyrchydd a phrif weinyddydd BBC Wales, 1955-90, yn cynnwys golwg ar ddiwylliant, gwleidyddiaeth ac economi Cymru, ynghyd â hanesion am deithiau byd-eang. 17 llun du-a-gwyn.

A volume of the reminiscences of Teleri Bevan in her long and successful career as a broadcaster, producer and chief administrator with BBC Wales, 1955-90, comprising a glimpse of Welsh culture, politics and economics, together with accounts of world-wide travels. 17 black-and-white illustrations.