Newid Iaith

Railway Walks: in the Vale of Rheidol

Railway Walks: in the Vale of Rheidol

£5.00
Cod Eitem : 9780992873028
Awdur(on)/Author(s) : Maurice Kyle
Gadewch y car ... a defnyddiwch y trên stêm bach rhwng Aberystwyth a Phontarfynach er mwyn darganfod teithiau cerdded hyfryd yn Nyffryn Rheidol, Ceredigion. Cynhwysir disgrifiadau manwl o 26 taith gerdded, gyda ffotograffau a mapiau niferus.

Leave the car behind... use a narrow gauge steam train between Aberystwyth and Devil's Bridge to discover these wonderful walks in the scenic Vale of Rheidol, Ceredigion. Twenty-six walks are described in detail, illustrated with numerous photographs and maps.