White Owl, Barn Owl

White Owl, Barn Owl

£6.99
Cod Eitem : 9781406365443
Awdur(on)/Author(s) : Nicola Davies
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Michael Foreman
Cyfrol ddarluniadol hardd am ferch fach a'i thadcu yn gosod bocs nythu mewn coeden dderwen, gan aros yn amyneddgar hyd nes y daw tylluan wen i glwydo yno, i hela ac i fwydo ei chywion bach, yn cynnwys pytiau difyr o wybodaeth i blant am arferion yr aderyn.

The little girl in this book has never seen a barn owl, but one day her grandpa puts a nest-box high in the old oak tree. They wait and they wait until one spring night, just as the sky goes pink, a pale face looks out of it, then takes off towards them...