Caernarfon Through Time

Caernarfon Through Time

£14.99
Cod Eitem : 9781445640679
Awdur(on)/Author(s) : Steven Dickens
Ymunwch â'r awdur lleol Steven Dickens wrth iddo olrhain sut y mae tref Caernarfon wedi newid a datblygu yn ystod y ganrif ddiwethaf, a hynny drwy gyfrwng delweddau swynol yn cyferbynnu golygfeydd ddoe a heddiw.

Join local author Steven Dickens as he traces some of the ways Caernarfon has changed and developed over the last century using a fascinating selection of images comparing past and present locations.