GCSE Biology

GCSE Biology

£21.99
Cod Eitem : 9781471868719
Awdur(on)/Author(s) : Adrian Schmit, Jeremy Pollard
Adnodd gwerthfawr a defnyddiol sy'n anelu at estyn a herio pob lefel yn y cwricwlwm newydd, gan ddatblygu sgiliau meddwl a sgiliau gwyddonol ymarferol y myfyrwyr. Paratowyd gan awduron profiadol yn y maes.

A valueable and useful resource aimed at extending and challenging all levels by developing student thinking and practical scientific skills. Prepared by experienced authors in the field.