Where the Wilderness Lives

Where the Wilderness Lives

£6.99
Cod Eitem : 9781510105508
Awdur(on)/Author(s) : Jess Butterworth
Ras am oroesiad yn dilyn pedwar plentyn a'u ci drwy ddyfroedd twyllodrus, coedwigoedd tewion a diffeithwch dyfnion, tywyll Cymru. Stori antur wedi'i hysgrifennu'n gelfydd ac wedi'i gosod ar gefndir o dirwedd llachar - perffaith ar gyfer dilynwyr Katherine Rundell.

An epic race for survival that follows four children and their dog through treacherous waterways, dense forests and the deep, dark wilderness of Wales. From author Jess Butterworth comes a beautifully written adventure story in a vibrantly described setting - perfect for fans of Katherine Rundell.