Newid Iaith

Wjec As/A-Level Geography Student Guide Year 1

Wjec As/A-Level Geography Student Guide Year 1

£9.99
Cod Eitem : 9781510472167
Awdur(on)/Author(s) : David Burtenshaw, Kevin Davis
Canllaw adolygu gwerthfawr i fyfyrwyr AS a Lefel A Daearyddiaeth y modiwl blwyddyn 1 'Changing Places', a anelir at atgyfnerthu dealltwriaeth myfyrwyr o'r maes. Cynhwysir penawdau cryno clir a chwestiynau ac atebion enghreifftiol i gynorthwyo myfyrwyr i wella techneg arholiad ac ennill y canlyniadau gorau.

A valuable revision guide for AS and A-Level Geography students of the Year 1 'Changing Places' module, aimed at reinforcing student understanding of the field. It includes clear topic summaries and sample questions and answers to assist students to improve exam technique and achieve best results.