WJEC/Eduqas AS/A-Level Geography Student Guide 3: Glaciated Lands

WJEC/Eduqas AS/A-Level Geography Student Guide 3: Glaciated Lands

£9.99
Cod Eitem : 9781510472174
Awdur(on)/Author(s) : Kevin Davis, Sue Warn
Cyfrol sy'n atgyfnerthu dealltwriaeth drwy gydol y cwrs Daearyddiaeth trwy gyfrwng crynodebau testun eglur a chwestiynau ac atebion enghreifftiol, er mwyn cynorthwyo myfyrwyr i dargedu graddau uwch. Ysgrifennwyd gan athrawon â phrofiad arholi helaeth, a diweddarwyd y testun ar gyfer 2020 gan yr awdur a'r athro profiadol Kevin Davies.

Reinforce geographical understanding throughout the course with clear topic summaries and sample questions and answers to help your students target higher grades. Written by teachers with extensive examining experience and fully updated for 2020 by experienced teacher and author Kevin Davies.