Practice Makes Permanent: 450+ Questions for AQA A-Level Physics

Practice Makes Permanent: 450+ Questions for AQA A-Level Physics

£16.99
Cod Eitem : 9781510476417
Awdur(on)/Author(s) : Alessio Bernardelli, James Irvine
Cyfrol i gynorthwyo myfyrwyr i ymarfer a pharatoi ar gyfer arholiad Ffiseg Lefel A AQA trwy gyfrwng cannoedd o gwestiynau arholiad, a gynlluniwyd gyda'r bwriad o gryfhau gwybodaeth myfyrwyr. Mae'r gyfrol ymarferion helaeth hon yn mynd i godi safon perfformiadau arholiad y myfyrwyr trwy ddarparu llwyth o ymarferion.

Practise and prepare for AQA A-level Physics with hundreds of topic-based questions and one complete set of exam practice papers designed to strengthen knowledge and prepare students for the exams. This extensive practice book raises students' performance by providing 'shed loads of practice'.