Newid Iaith

AQA A-Level Physics Workbook 1

AQA A-Level Physics Workbook 1

£7.99
Cod Eitem : 9781510483200
Awdur(on)/Author(s) : Jeremy Pollard
Cefnogwch fyfyrwyr ar hyd manyleb Ffiseg Lefel A AQA trwy gyfrwng y llyfr gwaith hwn, sy'n cynnig canllaw, ymarfer a strwythur ychwanegol er mwyn atgyfnerthu dealltwriaeth a gwella sgiliau allweddol. Medrwch ddatblygu a chadarnhau dealltwriaeth gan ddefnyddio'r cwestiynau arholiad i wirio gwybodaeth, ac adeiladu sgiliau arholiad drwy ymarfer ateb cwestiynau amrywiol.

Support students through the AQA A-level Physics specification with this write-in workbook, providing extra guidance, practice and scaffolding to reinforce understanding and improve key skills. Develop and consolidate understanding using the practice questions to check knowledge. Build key skills and practise the different question types.