Newid Iaith

Aqa A-Level Physics Workbook 2

Aqa A-Level Physics Workbook 2

£7.99
Cod Eitem : 9781510483224
Awdur(on)/Author(s) : Jeremy Pollard
Llyfr gwaith yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n dilyn Manyleb Ffiseg Lefel A AQA, gan ddarparu cyngor ychwanegol, ymarferion defnyddiol a strwythur i atgyfnerthu dealltwriaeth a gwella sgiliau. Datblygir a chrynhoir dealltwriaeth drwy ddefnydd o gwestiynau enghreifftiol er mwyn gwirio gwyboaeth.

Support students through the AQA A-level Physics specification with this write-in workbook, providing extra guidance, practice and scaffolding to reinforce understanding and improve key skills. Develop and consolidate understanding using the practice questions to check knowledge.