Newid Iaith

Seaborne, The

Seaborne, The

£9.99
Cod Eitem : 9781739362379
Awdur(on)/Author(s) : A G Rivett
Mae ffoedigaeth John Finlay wedi methiant yn arwain at drychineb - ac at yr Ynys lle y bydd yn rhaid iddo ddysgu byw o'r newydd. Mae Dermot yn tynnu corff hanner marw o'r môr. Welodd e erioed ddillad tebyg o'r blaen! O ble daeth y dyn? Stori am beiriannydd cyfoes wedi ei gosod ar gefndir canoloesol. Ffantasi Geltaidd a stori serch wedi ei hadrodd yn gain.

John Finlay's flight from failure leads to disaster – and the Island, where he must learn to live anew. Dermot pulls a half-dead body from the sea. Never has he seen such clothes! Where has this man come from? A modern engineer. A medieval setting. A Celtic fantasy. And a love story, beautifully told.