Newid Iaith

Collected Poems of Dylan Thomas

Collected Poems of Dylan Thomas

£16.99
Cod Eitem : 9781780227238
Golygydd(ion)/Editor(s) : John Goodby
Argraffiad newydd o gerddi Dylan Thomas, yn nodi canmlwyddiant geni'r bardd, yn dwyn ynghyd ei holl gerddi mewn un gyfrol am y tro cyntaf. Cynhwysir hefyd ddeunydd a ganfuwyd yn ddiweddar ynghyd â beirniadaeth hygyrch gan John Goodby sy'n taflu goleuni newydd ar y farddoniaeth gan ddwyn y darllenydd i galon y gwaith.

This new edition, released to commemorate the centenary of Thomas's birth, collects all of his poems together for the first time in a single volume. With recently discovered material and accessible critique from Dylan Thomas expert John Goodby, it looks at Thomas's body of work in a fresh light, taking us to the beating heart of his poetry.