Newid Iaith

Offa's Dyke Path

Offa's Dyke Path

£15.99
Cod Eitem : 9781781318089
Awdur(on)/Author(s) : Ernie and Kathy Kay, Mark Richards
Golygydd(ion)/Editor(s) : Tony Gowers
Llwybr Clawdd Offa yw'r ffordd 177-milltir o hyd sy'n dilyn y clawdd pridd hynafol sy'n croesi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, o Aber Hafren yn y de i dref glan mor Prestatyn yn y gogledd. Dyma'r canllaw cyflawn, swyddogol ar gyfer cerddwyr pellter hir a phenwythnos.

Offa's Dyke Path (Llwybr Clawdd Offa) is the 177-mile National Trail following the ancient earthwork that criss-crosses the border country of modern England and Wales, from the Severn Estuary to the seaside resort of Prestatyn on the Irish Sea. This is the complete, official guide for the long-distance walker or the weekend stroller. All you need is this one book.