Newid Iaith

Longest Farewell, The

Longest Farewell, The

£12.99
Cod Eitem : 9781781725184
Awdur(on)/Author(s) : Nula Suchet
Pan drawyd James, gŵr Nula Roberts gan glefyd Pick, cychwynnodd hithau ar droell ddisgynnol hyd nes y gadawyd hi'n weddw. Ond doedd hi ddim ar ben ei hun. Cyfarfu â John Suchet a gollodd ei wraig yntau i'r un clefyd, a chychwynnodd y ddau ar daith i ailgofleidio bywyd. Dyma gofnod ysbrydoledig gan ddau berson a ddysgodd sut i ddelio gyda dementia, ac a ganfu ddiweddglo hapus.

When Nula Roberts' husband James was struck by Pick's Disease, her life began a terrible downward spiral and she was widowed. Yet she wasn't alone. After John Suchet's wife died of Pick's too, they began a journey to re-embrace life. The Longest Farewell is an inspiring account of dealing with dementia and of unexpectedly finding a happy ending.