Newid Iaith

Butterfly House, The

Butterfly House, The

£10.99
Cod Eitem : 9781781727553
Awdur(on)/Author(s) : Kathryn Bevis
Yn dilyn cyhoeddi ei phamffledyn Flamingo, mae Kathryn Bevis yn ei chyfrol gyntaf The Butterfly House yn adrodd stori bywyd cyn ac wedi derbyn deiagnosis o gancr.

Following her much-celebrated pamphlet, Flamingo, Kathryn Bevis's début The Butterfly House tells the story of a life before and after a cancer diagnosis.