Newid Iaith

Undiscovered Places: Wales - Landmarks, Landscapes & Hidden Treasures

Undiscovered Places: Wales - Landmarks, Landscapes & Hidden Treasures

£4.99
Cod Eitem : 9781783614202
Awdur(on)/Author(s) : Michael Kerrigan
Mae Cymru yn wlad sy'n llawn cymeriad a golygfeydd godidog, o fynyddoedd hardd Parc Cenedlaethol Eryri a Bannau Brycheiniog i ysblander pensaernïol Pont Menai a nenlinellau dinasoedd. O gestyll hanesyddol megis Caernarfon i borthladdoedd a thraethau megis Dinbych-y-pysgod, mae'r llyfr taith hyfryd hwn yn cyfuno lluniau o Gymru yn ei fawredd gyda thestun cyfareddol.

Wales is a country full of character and stunning scenery, from its beautiful mountains in Snowdonia National Park and the Brecon Beacons to the architectural magnificence of the Menai Suspension bridge or city skylines. From its historic castles, such as Caernarfon, to its harbours and beaches, such as Tenby, Wales is displayed in all its majesty alongside captivating text.