Keyhole - Stories by Matthew G. Rees

Keyhole - Stories by Matthew G. Rees

£10.00
Cod Eitem : 9781784617042
Awdur(on)/Author(s) : Matthew G. Rees
Yn y casgliad hwn o straeon byrion, mae Matthew G. Rees yn ein dwyn i adnabyddiaeth o leoedd a thrigolion byd arall. Er hyn, nid dihangfa yw ei straeon gan eu bod wedi eu gwreiddio yn ein bydysawd cyfarwydd ni.

In his collection of short stories, Keyhole, Matthew G. Rees takes us through that divide and acquaints us with the places and inhabitants of this other world. Yet his stories aren't mere escapism for their roots remain in our own recognisable universe.