Newid Iaith

Let It Go

Let It Go

£9.99
Cod Eitem : 9781784618308
Awdur(on)/Author(s) : David Rahman
Llyfr cymorth defnyddiol i berswadio darllenwyr i ollwng patrymau negyddol o feddwl ac ymddygiad sy'n eu rhwystro mewn bywyd. Mae'r gyfrol yn gyfuniad o theori a strategaethau ymarferol cadarn a brofwyd dro ar ôl tro yng ngweithdai a chyrsiau'r awdur David Rahman, gan ddangos i bobl sut i fyw bywydau hapusach.

Self-help book. Leave behind negative patterns of thinking and behaviour which give rise to unwanted emotions and hold you back in life. This book offers a combination of theory and sound practical strategies, proven time and time again in David Rahman's workshops and courses to really show people how to live happier lives.