Newid Iaith

Lectionary 2020 2021

Lectionary 2020 2021

£7.00
Cod Eitem : 9781784619428
Awdur(on)/Author(s) : Ritchie Craven
Llithiadur blynyddol (yn Saesneg) ar gyfer gwasanaethau yr Eglwys yng Nghymru, 2020-21, o Sul Cyntaf yr Adfent, 29 Tachwedd 2020 hyd at Bedwerydd Sul y Deyrnas, 21 Tachwedd 2021.

The annual Lectionary (in English) for services and daily offices in the Church in Wales, from the First Sunday of Advent, 29 November 2020 to the Fourth Sunday of the Kingdom, 21 November 2021.