Welsh Rugby in the 1970s

Welsh Rugby in the 1970s

£9.99
Cod Eitem : 9781785620133
Awdur(on)/Author(s) : Carolyn Hitt
Cyfrol sy'n ddathliad o oes aur rygbi Cymru yn yr 1970au, yn llawn pytiau difyr a lluniau di-rif yn adlewyrchu llwyddiant tîm rygbi Cymru yn ystod degawd a welodd chwaraewyr megis Gareth Edwards, Barry John, Phil Bennett, Mervyn Davies, JPR a llawer mwy yn tyfu'n sêr rhyngwladol.

A volume celebrating the golden era of Welsh Rugby in the 1970s, full of entertaining snippets and photographs galore reflecting the success of the Welsh rugby team during a decade which saw players such as Gareth Edwards, Barry John, Phil Bennett, Mervyn Davies, JPR and many more becoming international superstars.