Story of Life, The - A First Book About Evolution

Story of Life, The - A First Book About Evolution

£6.99
Cod Eitem : 9781786033420
Awdur(on)/Author(s) : Catherine Barr, Steve Williams
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Amy Husband
Stori wedi ei darlunio'n hyfryd am gychwyn a datblygiad bywyd ar y ddaear, o'r celloedd byw cyntaf hyd at bysgod a dinosoriaid, o famaliaid hyd at ddyn. Cyflwyniad difyr, manwl a doniol am fywyd ar y ddaear, ar gyfer plant bach.

A delightfully illustrated story about the beginning and development of life on Planet Earth, from the first living cell to fish and dinosaurs, and from mammals to man. An entertaining, detailed and humorous introduction to life on Earth, for young children.