Newid Iaith

Foraging with Kids - 52 Wild and Free Edibles to Enjoy with Your Children

Foraging with Kids - 52 Wild and Free Edibles to Enjoy with Your Children

£12.99
Cod Eitem : 9781786781635
Awdur(on)/Author(s) : Adele Nozedar
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Lizzie Harper
Llyfr ymarferol, swynol i oedolion a phlant ei fwynhau gyda'i gilydd, wrth iddynt adeiladu gwybodaeth a dealltwriaeth o fyd natur, a hynny drwy archwilio a chwarae. Dyma'r llyfr perffaith ar gyfer pawb sy'n dymuno i'w plant fwynhau yn yr awyr agored, i ymgysylltu â byd natur ac i gael mwynhad wrth wneud hynny.

Foraging with Kids is an engaging, practical book for adults and children to work through together to build knowledge and understanding of the natural world through exploration and play. The perfect book for anyone who wants the children in their life to get outside, connect with nature and have a lot of fun in the process.