Newid Iaith

Administrative Justice in Wales and Comparative Perspectives

Administrative Justice in Wales and Comparative Perspectives

£110.00
Cod Eitem : 9781786831392
Golygydd(ion)/Editor(s) : Sarah Nason
Cyfrol yn cyflwyno materion yn ymwneud â gwneud penderfyniadau yn y sector gyhoeddus ac â'r berthynas rhwng y dinesydd a'r wladwriaeth mewn materion megis iechyd, addysg, llesiant a chynllunio. Cynhwysir manylion am y ddeddf berthnasol ynghyd â'r dulliau o herio penderfyniadau.

Administrative Justice in Wales is about public decision-making and the relationship between citizen and state in areas such as health, education, welfare and planning. It includes the law that applies to public body decision-making and the methods for challenging decisions.