Newid Iaith

The Public Law of Wales: Welsh Planning Law and Practice

The Public Law of Wales: Welsh Planning Law and Practice

£130.00
Cod Eitem : 9781786831552
Awdur(on)/Author(s) : Graham Walters
Mae cynllunio yn fater ymarferol sy'n effeithio ar agweddau pwysig ar fywyd dyddiol, ond gall cyfraith cynllunio brofi yn gymhleth ac anhygyrch gyda gwahaniaethau cynyddol rhwng Cymru a Lloegr. Mae'r gyfrol hon yn hybu cydnabyddiaeth o gyfraith cynllunio yng Nghymru er mwyn hyrwyddo hygyrchedd i bawb sydd ynghlwm â datblygiadau yn y maes yn y wlad.

Planning is a practical matter affecting important aspects of daily life, though planning law can prove complex and inaccessible with increasing divergence between England and Wales. This book will promote recognition of Welsh planning law in order to aid accessibility for all who practise in or who are involved in shaping development in Wales.