Newid Iaith

Red Hearts and Roses? - Welsh Valentine Songs and Poems

Red Hearts and Roses? - Welsh Valentine Songs and Poems

£10.99
Cod Eitem : 9781786833716
Awdur(on)/Author(s) : Rhiannon Ifans
Cyfrol sy'n cyflwyno hanes y sant a roes ei enw i ŵyl y cariadon, Sant Ffolant (Saint Valentine), gan ganolbwyntio'n benodol ar y cerddi Cymraeg a gyfansoddwyd ar hyd y canrifoedd i gofnodi'r diwrnod gŵyl hwn ganol mis Chwefror.

This volume presents the story of the saint who gave his name to the festival of lovers, Saint Valentine, known in Wales as Sant Ffolant, focusing specifically on the Welsh poetry written over the centuries on the feast day of Saint Valentine in mid-February.