Garden Apothecary, The

Garden Apothecary, The

£14.99
Cod Eitem : 9781787839793
Awdur(on)/Author(s) : Christine Iverson
Datglowch gelfyddyd cynaliadwy a moesegol y potecari, gan archwilio ei hanes a'i lên gwerin cyfoethog. Darganfyddwch hyfrydwch cuddiedig eich gardd a sut i ddefnyddio danteithion blasus, bwytadwy, meddyginiaethau llysieuol a chynhyrchion harddwch adferol.

Unlock the sustainable and ethical art of the apothecarist, and explore its rich folklore and history. Discover the hidden delights in your own garden and how to use them to make delicious edible treats, herbal cures and restorative beauty products.