Towards an Independent Wales: (2nd Edition)

Towards an Independent Wales: (2nd Edition)

£9.99
Cod Eitem : 9781800990418
Awdur(on)/Author(s) : Independence Commission
Gyda'i Senedd a'i phwerau deddfwriaethol ei hun, mae Cymru eisoes ar daith tuag at annibyniaeth. Grymusodd y dadleuon yn ddiweddar, gyda thwf YesCymru a chydag anfodlonrwydd ynghylch dulliau llywodraeth San Steffan o ddelio gydag argyfwng Covid-19. Mae'r adroddiad hwn gan y Comisiwn Annibynnol yn amlinellu'r camau nesaf.

With its own Senedd and legislative powers, Wales is already on a journey towards independence. Debate has intensified recently, with the rise of YesCymru and dissatisfaction with Westminster’s handling of the Covid-19 crisis. This report by the Independence Commission charts the next steps.