Lectionary 2021 / 2022

Lectionary 2021 / 2022

£7.00
Cod Eitem : 9781800991200
Awdur(on)/Author(s) : Ritchie Craven
Llithiadur blynyddol (yn Saesneg) ar gyfer gwasanaethau yr Eglwys yng Nghymru, 2021-22, o Sul Cyntaf yr Adfent, 28 Tachwedd 2021 hyd at Bedwerydd Sul y Deyrnas, 20 Tachwedd 2022.

The annual Lectionary (in English) for services and daily services in the Church in Wales, from the First Sunday of Advent, 28 November 2021 to the Fourth Sunday of the Kingdom, 20 November 2022.