Newid Iaith

Dyddiadur Desg y Lolfa 2023 A4 Desk Diary

Dyddiadur Desg y Lolfa 2023 A4 Desk Diary

£8.99
Cod Eitem : 9781800992412
Awdur(on)/Author(s) : Y Lolfa
Dyddiadur desg (A4) dwyieithog am y flwyddyn 2023, yn cynnwys dwy dudalen i'r wythnos, blwyddiadur 2023, tudalennau nodiadau, ynghyd â chyfeiriadur cynhwysfawr i sefydliadau a chymdeithasau Cymru.

An A4 size, bilingual desk diary for the year 2023, which includes two pages to a week, a year planner for 2023, pages for notes, together with a comprehensive directory of Welsh organizations and societies.