Newid Iaith

Elon

Elon

£7.99
Cod Eitem : 9781801062978
Awdur(on)/Author(s) : Laura Murphy, Nia Parry
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Elin Vaughan Crowley
Dewch i gwrdd ag Elon, eliffant ifanc, direidus sy'n dyheu am antur. Mae'n cychwyn ar daith yng ngolau'r lleuad drwy'r goedwig law ac yn darganfod bod ganddi hi bŵer i newid pethau er gwell.

Meet Elon, a mischievous, young elephant who longs for adventure. She sets off on a moonlit journey through the rainforest and discovers that she has the power to change things for the better.