Newid Iaith

Sixth Lie, The

Sixth Lie, The

£9.99
Cod Eitem : 9781804363188
Awdur(on)/Author(s) : Sarah Ward
Ar Nos Galan 2011, mae Huw Jones yn diflannu o'i ystafell wely tra bod ei dad a phum ffrind yn dathlu lawr y grisiau. Darganfyddir ei gorff yn ddiweddarach ar glogwyni cyfagos Santes Non. Y noson honno, mae'r chwe ffrind yn dweud celwydd yn eu datganiadau wrth yr heddlu. Dros ddeng mlynedd yn ddiweddarach, caiff Heledd, mam Huw, ei darganfod yn farw.

On New Year's Eve 2011, three-year-old Huw Jones disappeared from his bedroom while his father and five friends were celebrating downstairs. His body was later discovered on the nearby cliffs at St Non's. That night, all six friends lied in their statements to the police. Over a decade later, Huw's mother, Heledd, is found dead.