Pembrokeshire Murders, The

Pembrokeshire Murders, The

£8.99
Cod Eitem : 9781841884509
Awdur(on)/Author(s) : Steve Wilkins
Cofnod dramatig a gafaelgar o'r modd y daliwyd llofrudd cyfresol a lwyddodd i osgoi cyfiawnder am ugain mlynedd. Hanes dwy lofruddiaeth ddwbwl; ymosodiad; trais ac ymosodiad ar ddau berson yn eu harddergau - y cyfan dan law un dyn ynghanol tirwedd hardd sir Benfro yn y 1980au. Caiff yr hanes ei bortreadu mewn cyfres deledu gyda'r actor Luke Evans yn serennu yn 2021.

The dramatic and compelling account of how a serial killer was finally unmasked after evading justice for more than twenty years. In the beautiful, unspoiled landscape of Pembrokeshire, a serial killer is at large: two double murders; an assault; the rape and a ssault of two teenagers - all potentially the work of one man in the 1980s. Soon to be a major TV series starring Luke Evans.