Newid Iaith

Skills for Literacy: 3

Skills for Literacy: 3

£24.99
Cod Eitem : 9781842854570
Awdur(on)/Author(s) : Susan Young
Golygydd(ion)/Editor(s) : Edward Derry
Cyfrol 3 mewn cyfres newydd sy'n cynnig cefnogaeth i athrawon llythrennedd, maes pwysig a all beri straen i athrawon wrth lunio gweithgareddau sy'n cynnig profiadau dysgu cadarnhaol i ddisgyblion. Cynhwysir cynlluniau gwersi a thaflenni gwaith a fydd yn datblygu dealltwriaeth drwy weithgareddau ar lefel geiriau a brawddegau.

Volume 3 in a new series to support teachers of literacy, an important field that often causes teachers stress in organising positive learning experiences for students. Made up of a set of lesson plans and worksheets that can be used with students, this book will develop understanding through word level and sentence level work.