Newid Iaith

Return Ticket

Return Ticket

£7.99
Cod Eitem : 9781843236788
Awdur(on)/Author(s) : Eigra Lewis Roberts
Nofel wedi'i gosod ar ddiwedd y 40au a dechrau'r 50au ac wedi'i lleoli mewn tref chwarel fechan yn ngogledd Cymru. Mae'r stori yn datblygu mewn llawenydd, dagrau, siomedigaethau a chyfrinachau. Dyma nofel Saesneg gyntaf yr awdur nodedig Eigra Lewis Roberts.

A novel set in the late 40s and based in a small slate quarry town in north Wales, in which the story develops with laughter, tears, hopes, disappointments, and skeletons in cupboards. This is the first ever novel in English written by the prominent author Eigra Lewis Roberts.