Newid Iaith

Immigrants in Wales During the 20th Century

Immigrants in Wales During the 20th Century

£5.00
Cod Eitem : 9781845211509
Awdur(on)/Author(s) : Robin Evans
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Richard Huw Pritchard
Golygydd(ion)/Editor(s) : Gwenda Lloyd Wallace
Cyfrol o wybodaeth ar hynt mewnfudwyr yng Nghymru yn yr 20fed ganrif. Llyfr testun ydyw, yn ei hanfod, ond ceir hefyd nifer o gwestiynau i ysgogi sgiliau meddwl a thrafodaeth. Yn cynnwys ffotograffau a ffynonellau. Addas ar gyfer Hanes ac ABCH yn CA3.

A book of information on the life of immigrants in Wales during the 20th century. Essentially a textbook, it also includes many questions to promote thinking and discussion skills. Includes photographs and sources. Suitable for History and PSHE at KS3.