Newid Iaith

Compact Wales: Rocks of Wales, The - Their Story

Compact Wales: Rocks of Wales, The - Their Story

£8.00
Cod Eitem : 9781845242954
Awdur(on)/Author(s) : Dyfed Elis-Gruffydd
Er ei maint, mae gan Gymru un o'r amrywiaethau mwyaf o greigiau a welir drwy'r byd. O ganlyniad, mae map daearegol y wlad yn un rhyfeddol a lliwgar. Cyflwyniad darluniadol i'r creigiau a'r mwynau amrywiol dydd dan ein traed.

Although small in area, Wales has one of the most diverse range of rocks to be found anywhere in the world. As a consequence, the geological map of the country, recording the distribution of rocks of different ages and types, is a wondrous and unrivalled kaleidoscope of colour, a veritable work of art.