Merthyr Tydfil - Places Make History

Merthyr Tydfil - Places Make History

£5.95
Cod Eitem : 9781845243005
Awdur(on)/Author(s) : Malcolm Llywelyn, Harri Webb
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Dewi Bowen
Hanes enwau lleoedd Merthyr Tudful gan Malcolm Llywelyn, ynghyd â lluniau celfydd gan Dewi Bowen, ill dau yn frodorion o'r fro.

The title is telling, the illustrations via Dewi Bowen, artistic son of the same place, are both lavish and exemplary. The research is, as always, impeccable.