Old Bridges of Snowdonia

Old Bridges of Snowdonia

£6.95
Cod Eitem : 9781845243944
Awdur(on)/Author(s) : Des Marshall
Bu pontydd yn angenrheidiol erioed er mwyn hwyluso taith pobl a nwyddau. Yn y gyfrol hon disgrifir pob math o bontydd ers y cyfnod cynnar. Mae llawer ohonynt yn hen iawn ac maent wedi cyfrannu'n helaeth at hanes Eryri gan ychwanegu llawer at olygfeydd yr ardal.

Bridges have always been required to ease the passage of people and goods from the earliest of times. In this book are described stepping stones, suspension, clapper and stone-arched bridges. Many of them are very old and contribute greatly to the history of Snowdonia and enhance many views.