Newid Iaith

Chris Needs – Like It Is, My Autobiography

Chris Needs – Like It Is, My Autobiography

£9.95
Cod Eitem : 9781847710154
Awdur(on)/Author(s) : Chris Needs
Golygydd(ion)/Editor(s) : Haydn Price
Hunangofiant un o gyflwynwyr radio mwayf poblogaidd Cymru, Chris Needs. Mae'n cynnwys hanes onest ei blentyndod cythryblus, ei yrfa, a'i lwyddiant wrth gael 40,000 o wrandawyr yn y 'Garden' ar ei raglen enwog ar Radio Wales. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2007.

The autobiography of one of Wales' favourite radio presenters, Chris Needs. Includes an honest account of his traumatic childhood, his showbiz career and his rise to stardom with 40,000 fans in the 'Garden' on his legendary Radio Wales programme. Reprint; first published in 2007.