Newid Iaith

So You Think You Know Welsh Rugby? - Welsh Rugby Quiz

So You Think You Know Welsh Rugby? - Welsh Rugby Quiz

£3.95
Cod Eitem : 9781847710499
Awdur(on)/Author(s) : Matthew Jones
Mae pawb yng Nghymru yn credu eu bod nhw'n gwybod y cwbwl am y bêl hirgron! Dyma gyfle i brofi'ch gwybodaeth chi! Ceir yn y gyfrol hon gyfres o gwisiau, gyda'r cwestiynau yn mynd yn anoddach wrth fynd o'r cyntaf i'r olaf. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2008.

Everyone in Wales think they know it all when it comes to the oval ball! This is a chance to see if you really do. Each round of this book can be considered as an individual quiz with the questions getting more difficult as you progress through the book. Reprint; first published in 2008.