Olicka Bolicka and Pink Bluebells

Olicka Bolicka and Pink Bluebells

£7.95
Cod Eitem : 9781847710956
Awdur(on)/Author(s) : Sheila Morgan
Mae Ivy Edmunds a'i theulu yn symud, ar argymhelliad ei gŵr, o dŷ cyngor modern ar lan y môr i dy teras di-raen mewn pentref glofaol yn ne Cymru, er mwyn osgoi'r bomio adeg yr Ail Ryfel Byd. Dyw Ivy ddim eisiau mynd o gwbl, ond yn raddol, mae'n newid ei meddwl ac yn ymgyfarwyddo â'r byd newydd o'i chwmpas.

Ivy Edmunds and her family relocate at her husband's insistence from a recently allocated modern council house near the sea to a shabby terrace in a south Wales mining village, to escape bombing during WWII. Ivy is loath to go at first but gradually her opinion of her new surroundings changes.