Newid Iaith

Hands-Free Welsh

Hands-Free Welsh

£9.95
Cod Eitem : 9781847711298
Awdur(on)/Author(s) : Heini Gruffudd
Dechreuwch ddysgu Cymraeg heddiw trwy wrando ar eiriau, ymadroddion a sgyrsiau go-iawn. Gallwch chwarae'r ddau CD yn y car, ar y traeth - neu gartref yn y bath! Mae'n hwyl - ac mae'n effeithiol. Addas ar gyfer dechreuwyr neu ddysgwyr sydd am wella'u hynganiad. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys llyfryn 56 tudalen.

Start learning Welsh today by listening to words, phrases and conversations in real, spoken Welsh. Play the 2 CDs in the car, on the beach - or in the bath at home! It's fun - and it's effective. Suitable for absolute beginners or any learners who want to perfect their pronunciation. The course includes a 56 page booklet.