Chris Needs - The Highs and Lows

Chris Needs - The Highs and Lows

£9.95
Cod Eitem : 9781847713773
Awdur(on)/Author(s) : Chris Needs
Golygydd(ion)/Editor(s) : Gabe Cameron
Pan fu Chris Needs yn ddifrifol sâl o ganlyniad i sgil-effeithiau ei feddyginiaeth, daeth ei ffrindiau a'i wrandawyr ynghyd i fod yn gefn iddo. Mae'r llyfr hwn yn croniclo'r dirywiad yn ei iechyd, ei ofn y byddai'n colli ei yrfa yn y byd darlledu fel roedd ei lais yn pallu, a'i anesmwythder wrth feddwl na fyddai'n gallu perfformio ar lwyfan fyth eto. Yma mae Chris yn agor ei galon.

This book by Chris Needs tells us so much more about his life than his previous books: Like it is and And there's more. Chris delves into those experiences in his life which have kept him alive and, on the other hand, those episodes which have nearly killed him. There are also new photographs, previously undiscovered, and would be of interest to his legions of fans.