Newid Iaith

South West Wales Children's Trails

South West Wales Children's Trails

£8.99
Cod Eitem : 9781850589983
Awdur(on)/Author(s) : Rebecca Lees
Casgliad difyr o 20 o deithiau cerdded a baratowyd er mwyn ysgogi teuluoedd i fwynhau'r awyr iach ac i archwilio cefn gwlad. Cynhwysir teithiau addas ar gyfer cadeiriau gwthio plant bach ynghyd â theithiau mwy heriol ar gyfer plant anturus hŷn. Mae'r teithiau arfordirol, mynyddig a threfol oll yn arddangos harddwch y tirlun yn ne-orllewin Cymru.

With the aim of encouraging families to get out into the fresh air and explore the countryside together, this collection of trails includes easy walks suitable for pushchairs as well as more strenuous routes for adventurous older children. The 20 walks all have in common the beautiful landscape of south West Wales including coastal, mountain and town trails.