Newid Iaith

Blue Man & Other Stories from Wales, The

Blue Man & Other Stories from Wales, The

£4.99
Cod Eitem : 9781859022283
Golygydd(ion)/Editor(s) : Christine Evans
Pymtheg o storïau am brofiadau gwahanol o dyfu i fyny yng Nghymru. Mae Llyfryn yr Athro ar gael i gyd-fynd â'r gyfrol hon (ISBN 185902209X) Argraffnod Pont. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1996.

Fifteen stories about different experiences of growing up in Wales. There is also a Teacher's Booklet to support this volume (ISBN 185902209X). Pont imprint. First published in 1996.