Ron Berry - Collected Stories

Ron Berry - Collected Stories

£7.00
Cod Eitem : 9781859026397
Awdur(on)/Author(s) : Ron Berry
Golygydd(ion)/Editor(s) : Simon Baker
Casgliad cyfoethog o straeon byrion Ron Berry (1920-97) o'r Rhondda, cyn-löwr a droes yn llenor llwyddiannus, yn cynnwys 29 stori amrywiol yn adlewyrchu dealltwriaeth ddofn yr awdur o arferion a chwedloniaeth cymdeithas glòs ei fagwraeth.

A rich collection of the short stories of Rhondda-born Ron Berry (1920-97), former miner turned successful prose writer, comprising 29 diverse stories reflecting the author's deep understanding of the traditions and myths of the close-knit community of his upbringing.